Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

Badania rynku

Rozmaite badania rynkowe stanowią wciąż obszar wiedzy niedoceniany przez większość Przedsiębiorców. Dzisiejsze decyzje podejmowane w biznesie wymagają coraz częściej oparcia ich na konkretnych i twardych danych. Intuicja, doświadczenie i zmysł biznesowy, jakkolwiek niezmiennie istotne, w obliczu rosnącej konkurencji i zmienności rynku zaczynają zawodzić. Od właścicieli i kadry zarządzającej firmami oczekuje się sprawnych i trafnych działań, szybkiej reakcji na zmiany neutralizujące aktywność konkurentów, wreszcie wykorzystania pojawiających się szans. Do świadomości liderów przebija się fakt możliwości skorzystania z profesjonalnych badań, które mogą pomóc zwłaszcza w podejmowaniu decyzji objętych sporym ciężarem konsekwencji biznesowych. Niektóre takie badania firmy próbują prowadzić samodzielnie nie mając jednak ku temu właściwych kompetencji. Są to zwykle obszary wiedzy związane z socjologią i psychologią, które to dziedziny nie są raczej domeną umiejętności budowanych w przedsiębiorstwach.

W Bajger Consulting badania rynku, podobnie jak i szkolenia, są często efektem działań doradczych. Stanowią jednak równie często pakiet usług niezależny od prowadzonych projektów konsultingowych. W ten sposób potrzeba wykonania badań występuje jako naturalna konsekwencja naszej aktywności doradczej, ale także jest efektem niezależnych zamówień od Przedsiębiorców chcących poznać lepiej różne aspekty rynku, klienta, produktu lub konkurencji, których dotyczy prowadzona przez nich działalność.

Badania rynkowe w Bajger Consulting są konstruowane każdorazowo pod konkretne potrzeby i cele klienta. Prowadzimy badania jakościowe w formie wywiadów focusowych, pogłębionych i swobodnych oraz ilościowe (badania ankietowe). Elementem każdego badania jest szczegółowy raport zawierający wnioski i rekomendacje.

Główne obszary tematyczne badań rynkowych dotyczą następujących zagadnień:

  • Badanie satysfakcji klienta
  • Badania preferencji klientów
  • Badania rynkowe produktowe
  • Monitoring konkurencji
  • Badania skorelowane z kampaniami reklamowymi
  • Badania zespołów pracowniczych
Powrót do "Oferta"

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: