Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

Oferta

Bajger Consulting specjalizuje się w działalności doradczej dla przedsiębiorców, której efektem jest budowanie przewagi konkurencyjnej ich firm na rynku.  Odróżnienie się od rywali, koncentracja na wiodących kompetencjach oraz budowanie wartości dla klienta są kluczowymi obszarami naszej wspólnej pracy. Obszary te wzmacniane są dodatkowo poprzez trening i coaching osobistych umiejętności menedżerów i pracowników w rozwoju ich przymiotów w zakresie komunikacji, relacji interpersonalnych, zarządzania czasem i priorytetami w życiu i pracy czy wrażliwości oraz otwartości na innych.

Celem naszej aktywności jest wsparcie firm i instytucji w ich nieustannej wspinaczce na szczyty biznesowej i organizacyjnej efektywności. Szeroki wachlarz świadczonych przez nas usług oraz unikalne i indywidualne podejście do każdego klienta umożliwiają nam analityczne spojrzenie i niezależną ocenę problemów i zagadnień na jakie natrafiamy u naszych klientów. Dewizą naszych działań doradczych jest znalezienie takiego pakietu usług, które w sposób najwłaściwszy, czyli z największą efektywnością, zaadresują korzyści oczekiwane przez naszego zleceniodawcę. Naszą aktywność charakteryzuje podejście interdyscyplinarne. Szukamy wszystkich obszarów wymagających interwencji i jeśli trzeba, wokół najistotniejszych zagadnień budujemy zespoły specjalistów. W naszych relacjach biznesowych suwerenem jest zawsze klient.

Zmieniające się współczesne środowisko biznesowe i niezwykle wymagająca konkurencja nakładają na przedsiębiorców coraz to nowe wyzwania oraz konieczność dostosowania się, a nierzadko nawet przewidzenia oraz wyprzedzenia zmian zachodzących na rynku. Możliwości współuczestnictwa w tym procesie, a także szansa efektywnego wsparcia i inspiracji do zmian, które stają się udziałem Bajger Consulting są dla nas źródłem olbrzymiej satysfakcji.

Swoje  usługi oferujemy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych.

W zakresie świadczonych usług wyróżniamy trzy główne kategorie:

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: