Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

O Firmie

Bajger Consulting

Misja

Bajger Consulting pomaga przedsiębiorstwom w doskonaleniu procesów biznesowych oraz budowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. W dłuższej perspektywie nasze działania prowadzą do wzrostu wartości firmy w oczach jej wszystkich interesariuszy: właścicieli, pracowników, klientów, otoczenia biznesowego i lokalnego środowiska. Bajger Consulting specjalizuje się w działaniach, dzięki którym nasi Klienci pozyskują nowe, unikalne kompetencje pozwalające im na stałe doskonalenie umiejętności i zachowań biznesowych, a także osobistych. Wyrafinowane potrzeby i wymagania Klientów oraz wyzwania jakie stawia przed dzisiejszym Przedsiębiorcą współczesny rynek skutkują koniecznością nieustannego dostosowywania postaw i stylów prowadzenia działalności biznesowej. Jednocześnie współczesne warunki pracy wymagają coraz doskonalszych umiejętności w budowaniu relacji interpersonalnych, komunikacji, organizacji pracy zespołowej, otwartości na innych i wewnętrznego rozwoju.

Bajger Consulting w swoich usługach doradczych kładzie nacisk na te aspekty działalności zarządczej, które pozwalają na skuteczne i trwałe budowanie przewagi konkurencyjnej. Nasze doświadczenie wykorzystujemy, wspierając Klientów w osiąganiu doskonalszych szczebli rozwoju menedżerskiego oraz efektywnym budowaniu rentowności firm, którymi zarządzają. Pomagamy Klientom skutecznie odróżnić się od konkurencji i wykorzystać w pełni zasoby, które stoją do ich dyspozycji. Nasze usługi wnoszą do organizacji nową, mierzalną jakość: rosnący udział w rynku oraz wzrost wartości firmy. Usprawniamy procesy biznesowe, pomagamy poszerzać ofertę produktów i usług, uelastyczniać struktury organizacyjne, a także wspierać rozwój zawodowy oraz osobisty menedżerów i pracowników firm, dla których pracujemy.

Wzrost wartości firmy rozumiemy nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale także jako miejsce atrakcyjnej pracy, możliwości pozyskania wysokiej klasy produktów i usług, a także korzyści, jakie z faktu rozwoju organizacji czerpie lokalne środowisko, w którym firma funkcjonuje.

Sprawdź ile firm nam zaufało.

Referencje
347
Awesome projects
45
Awards won
76
People in team
456
Clients

Zespół

dobieramy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań naszego klienta oraz wymagań realizowanego projektu, wykorzystując szeroki wachlarz kompetencji i umiejętności spośród szerokiego grona partnerów firmy. 

Należą do nich między innymi:

Krzysztof Stadler

menedżer, współzałożyciel niezależnych firm badawczych, szkoleniowych i doradczych.  Doświadczony wykładowca akademicki od 26 lat, konsultant, doradca, trener środowisk biznesu, specjalista w projektowaniu oraz przeprowadzaniu kompleksowych, ilościowych oraz jakościowych badań marketingowych, ekspert w zakresie projektowania i wdrażania polityki CSR w biznesie, http://mrg-csr.pl/onas/

Paweł Repeta

specjalista w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym m. in. za zarządzanie finansami i personelem, nadzór nad prawidłowym przebiegiem kampanii informacyjno-promocyjnej oraz procesem rekrutacji. Doświadczony szkoleniowiec i doradca specjalizujący się w tematyce związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Ryszard Nowak

menedżer w zakresie czasowego kierowania przedsiębiorstwem lub wybranymi jednostkami organizacyjnymi, specjalizacje: sprzedażą i negocjacje, komunikacja interpersonalna w środowisku zawodowym, kierowanie i przywództwo, motywacja i motywowanie do pracy, praca w zespole, zarządzanie działem handlowym, http://aponte.pl/go/o-firmie/

Jan Czesław Panek

praktyk biznesowy z szeroką wiedzą w obszarze sprzedaży, marketingu i zarządzania, coach umiejętnie wspierający rozwój kompetencji zespołów sprzedażowych i kadry zarządzającej, lider zmian, http://jcpconsulting.pl/o-firmie/czeslaw-jan-panek/

What makes us different?

Our work, our passion and our people

Our agency can only be as strong as our people and because of this, we only hire individuals who aren’t afraid of challenges and actually look forward to them. Our team members have run their own businesses, designed game changing products, consulted for companies as well as competed collegiately and professionally when it comes to sports.

The key to our success is that we embrace collaboration and demand that our strategists, designers and project managers work closely and directly with our clients through an iterative and agile process. We believe in being accessible, transparent and honest and expect the brands we partner with to be the same.

We use our personal experiences and interests to define our company values and offerings. Our roots are grounded in entertainment, fashion, sports and digital lifestyle categories so working with our partners and connecting with their audience comes naturally.

Rozpocznijmy współpracę już dziś!

We are always looking for exciting projects and meaningful relationships. Kontakt

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: