Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

O firmie

Misja:

                       Bajger Consulting pomaga przedsiębiorstwom w doskonaleniu procesów biznesowych oraz budowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.                  W dłuższej perspektywie nasze działania prowadzą do wzrostu wartości firmy w oczach jej wszystkich interesariuszy: właścicieli, pracowników, klientów, otoczenia biznesowego i lokalnego środowiska.

Bajger Consulting specjalizuje się w działaniach, dzięki którym nasi Klienci pozyskują nowe, unikalne kompetencje pozwalające im na stałe doskonalenie umiejętności i zachowań biznesowych, a także osobistych. Wyrafinowane potrzeby i wymagania Klientów oraz wyzwania jakie stawia przed dzisiejszym Przedsiębiorcą współczesny rynek skutkują koniecznością nieustannego dostosowywania postaw i stylów prowadzenia działalności biznesowej. Jednocześnie współczesne warunki pracy wymagają coraz doskonalszych umiejętności w budowaniu relacji interpersonalnych, komunikacji, organizacji pracy zespołowej, otwartości na innych i wewnętrznego rozwoju.

Bajger Consulting w swoich usługach doradczych kładzie nacisk na te aspekty działalności zarządczej, które pozwalają na skuteczne i trwałe budowanie przewagi konkurencyjnej. Nasze doświadczenie wykorzystujemy, wspierając Klientów w osiąganiu doskonalszych szczebli rozwoju menedżerskiego oraz efektywnym budowaniu rentowności firm, którymi zarządzają. Pomagamy Klientom skutecznie odróżnić się od konkurencji i wykorzystać w pełni zasoby, które stoją do ich dyspozycji. Nasze usługi wnoszą do organizacji nową, mierzalną jakość: rosnący udział w rynku oraz wzrost wartości firmy. Usprawniamy procesy biznesowe, pomagamy poszerzać ofertę produktów i usług, uelastyczniać struktury organizacyjne, a także wspierać rozwój zawodowy oraz osobisty menedżerów i pracowników firm, dla których pracujemy.

Wzrost wartości firmy rozumiemy nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale także jako miejsce atrakcyjnej pracy, możliwości pozyskania wysokiej klasy produktów i usług, a także korzyści, jakie z faktu rozwoju organizacji czerpie lokalne środowisko, w którym firma funkcjonuje.

Zespół dobieramy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań naszego klienta oraz wymagań realizowanego projektu, wykorzystując szeroki wachlarz kompetencji i umiejętności spośród szerokiego grona partnerów firmy.  Należą do nich między innymi:

Krzysztof Stadler, menedżer, współzałożyciel niezależnych firm badawczych, szkoleniowych i doradczych.  Doświadczony wykładowca akademicki od 26 lat, konsultant, doradca, trener środowisk biznesu, specjalista w projektowaniu oraz przeprowadzaniu kompleksowych, ilościowych oraz jakościowych badań marketingowych, ekspert w zakresie projektowania i wdrażania polityki CSR w biznesie, http://mrg-csr.pl/onas/

Paweł Repeta, specjalista w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym m. in. za zarządzanie finansami i personelem, nadzór nad prawidłowym przebiegiem kampanii informacyjno-promocyjnej oraz procesem rekrutacji. Doświadczony szkoleniowiec i doradca specjalizujący się w tematyce związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Ryszard Nowak, menedżer w zakresie czasowego kierowania przedsiębiorstwem lub wybranymi jednostkami organizacyjnymi, specjalizacje: sprzedażą i negocjacje, komunikacja interpersonalna w środowisku zawodowym, kierowanie i przywództwo, motywacja i motywowanie do pracy, praca w zespole, zarządzanie działem handlowym, http://aponte.pl/go/o-firmie/

Jan Czesław Panek, praktyk biznesowy z szeroką wiedzą w obszarze sprzedaży, marketingu i zarządzania, coach umiejętnie wspierający rozwój kompetencji zespołów sprzedażowych i kadry zarządzającej, lider zmian, http://jcpconsulting.pl/o-firmie/czeslaw-jan-panek/

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: