Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

Kontakt

Konrad Bajger Doradztwo Biznesowe
41-200 Sosnowiec, ul. Zakopiańska 9B

tel. 796 320 520

www.bajger.pl

e-mail: consulting@bajger.pl    konrad.bajger@bajger.pl

NIP         644-152-99-51
REGON  243344493

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW (w związku z RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, informuję, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrad Bajger, właściciel firmy Bajger Consulting
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów doradczych i szkoleniowych, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy
  • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa lub umów powierzenia w zakresie realizacji umów, obsługi administracyjnej, prawnej oraz rachunkowej.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, zakończenia realizacji umów lub do cofnięcia zgody, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalszego przechowywania przetwarzanych w związku z realizacją umów danych osobowych
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: