Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

Dofinansowanie

Firma Bajger Consulting uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot uprawniony do świadczenie usług doradczych i szkoleniowych objętych dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej. Przedsiębiorca z sektora MŚP korzystający z usług firmy Bajger Consulting może pozyskać dofinansowanie nawet do wysokości 80%.

Zadzwoń lub napisz!

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, zadzwoń 796 320 520 lub skontaktuj się mailowo konrad.bajger@bajger.pl.

Kto może skorzystać? 

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto jest odbiorcą usług?

Kadra zarządzająca i pracownicy, w tym zatrudnieni na umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co przeznaczone są środki? 

Na wszystkie rodzaje usług rozwojowych (mających na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników) szkoleniowych i doradczych.  Przykładowe usługi świadczone przez Bajger Consulting to:

 • analiza sytuacji biznesowej i rozwojowej firmy
 • szkolenia menedżerskie, zarządcze, sprzedażowe, komunikacyjne i wiele innych
 • zwiększenie efektywności działania firmy
 • wzrost sprzedaży
 • doskonalenie struktury organizacyjnej
 • pozyskanie wiedzy eksperckiej i sugestii rozwojowych
 • wzrost motywacji zespołów pracowniczych
 • podniesienie poziomu innowacyjności

Jaka jest kwota dofinansowania? 

Maksymalnie 100 000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika to  7 500 zł.

Jaki % dofinansowania można uzyskać?

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: