Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Szkolenia

Szkolenia

Badania rynku

Badania rynku

Półmaraton Dąbrowski – 04.2018

Mój kolejny „wyczyn” biegowy, satysfakcja i radość ma mecie 🙂

Choć tym razem pogoda nie sprzyjała, temperatura męczyła, a wiatr, ja to zwykle czyni, wiał w twarz.  Niemniej na mecie czekały medale pamiątkowe i duuuuużo wody. Za rok powtarzam!

Zdjęcia za www.csir.pl

Zarządzanie procesowe – 02-03.2018

Początek roku to intensywne prace związane z wprowadzaniem elementów zarządzania procesowego w jednej ze spółek usługowych, wiodącego podmiotu w swej branży w regionie. Analizie poddanych zostało kilka aktywności przedsiębiorstwa, w których tworzona jest istotna wartość, a które mogą być jednocześnie źródłem dodatkowych oszczędności. Pierwszy etap to identyfikowanie deficytów i obszarów problemowych. Takich, gdzie wskazana jest interwencja lub modyfikacja, aby proces przebiegał prawidłowo, zgodnie z oczekiwaniami Zarządu i przy spełnieniu wymagań klienta.

Etap kolejny polega na opisaniu i zmapowaniu wybranych procesów oraz skomponowanie odpowiadających im procedur. Prace warsztatowe angażują szerszy zespół przedsiębiorcy. Uczestnicy włączają w konstrukcję procesów i procedur swoje doświadczenia, a jednocześnie, jako osoby czynnie zaangażowane w te procesy, są rzeczywistym motorem modyfikacji. Zajęcia będą kontynuowane także w maju. Elementem końcowym stanie się raport będący podstawą do podjęcia przez spółkę dalszych kroków odnośnie zarządzania procesowego w organizacji.

Wycena spółki w branży budowlanej- 12.2017

Razem ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem pracowaliśmy na zlecenie Korporacji Budowlanej, jednej z największych działających w branży budowlanej na rynku województwa podkarpackiego. Przedmiotem prac była wycena wartości spółki zajmującej się świadczeniem usług budowlanych. Wycena została przeprowadzone stosownie do postanowień standardów wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opisanych w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW), Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Zespół oparł się w wycenie przede wszystkim na podejściu dochodowym.

Podejście Income Approach wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). W przypadku spółki wybraliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flows) za lata 2017-2020 opartą na przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (Free Cash Flows to Firm).

Podejście majątkowe (Asset-Based Approach) z wykorzystaniem wartości skorygowanych aktywów netto zastosowaliśmy jedynie jako uzupełnienie metody dochodowej, która została ostatecznie zarekomendowana naszemu Zleceniodawcy.

Warsztaty z zarządzania procesowego i komunikacji – 11.2017

Październik i listopad upłynął na intensywnej pracy dla jednej z czołowych spółek działających w branży wspierającej ochronę zdrowia. Firma ma rozproszoną strukturę i prowadzi salony sprzedaży w kilku województwach. Zajmuje się sprzedażą detaliczną do końcowego odbiorcy oraz dystrybucją produktów pod własną marką na terenie całej Polski.

Zajęcia dotyczyły dwóch obszarów: szeroko rozumianej komunikacji menedżerskiej oraz zarządzania procesowego. Warsztaty miały interaktywny charakter, angażowały wszystkich uczestników i, co najważniejsze, koncentrowały się na konkretnych problemach i zagadnieniach dotyczących firmy. Miałem przyjemność poznać wspaniałych ludzi, niezwykle aktywnych i zaangażowanych w to, co robią, pełnych energii oraz oddania. Kreatywnych i chętnych do współpracy. Miałem także okazję przekonać się kolejny raz i ugruntować swoją opinię, że takie postawy są możliwe jedynie w środowisku biznesowym, które stawia na otwartość opinii, zachęca do artykułowania własnego zdania i chętnie tego zdania wysłuchuje. Uczmy się wszyscy i bierzmy przykład z takiego stylu i kultury pracy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – 11.2017

Konrad Bajger, reprezentując ŚZP Lewiatan, wziął udział w organizowanym w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej spotkaniu dedykowanym przedsiębiorcom chcącym inwestować w rozwój swojej firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników. Impreza odbywała się pod hasłem „Inwestycja w kompetencje pracownika kluczem do sukcesu Twojej Firmy”.

Celem spotkania było omówienie innowacyjnych rozwiązań – wyznaczania kierunków rozwoju branż w jakich działają przedsiębiorcy, sposobów na efektywne rozwijanie potencjału pracowników w odpowiedzi na wyzwania biznesowe oraz możliwości, jakie daje Baza Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Konrad Bajger wystąpił z prezentacją „Bądź liderem innowacyjnych rozwiązań, wyznaczaj kierunek rozwoju swojej branży”:

W warunkach współczesnego rynku zaczyna brakować już miejsca na błędy. Konkurenci czekają na potknięcia, klienci stali się kapryśni i coraz trudniej o przyzwoitą marżę. W każdej firmie tkwią jednak uśpione i niewykorzystywane zasoby. Na każdym rynku są szanse i okazje do wykorzystania. Celem wystąpienia było przybliżenie i omówienie w gronie przedsiębiorców innowacyjnych rozwiązań rozwojowych, jakie mogą wprowadzić do swojego biznesu.

Strona 1 z 912345...Ostatnia »

Bajger Consulting współpracuje z organizacjami: